REGULAMIN ZWROTÓW I REKLAMACJI

1. Reklamacje. Wszystkie towary dostępne w sklepie są oryginalne, oraz fabrycznie nowe. Sprzedawca uwzględnia reklamacje klientów w przypadku niezgodności z umową towaru konsumpcyjnego w chwili jego wydania na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Towar konsumpcyjny to rzecz ruchoma nabywana przez osobę fizyczną w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
Zwroty prosimy wysłać tylko i wyłącznie przesyłką za potwierdzeniem na adres:

Marcin Banot BNTvideo
ul. Łagiewnicka 20
41-608 Świętochłowice

Reklamacje będą uwzględniane po dokonaniu oględzin rzeczy i stwierdzeniu wad produktu, bądź niezgodności towaru z dokonanym zamówieniem. Tylko czysty i nie uszkodzony mechanicznie przez klienta towar podlega reklamacji. Koszty sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Uwaga! Po otrzymaniu przesyłki prosimy o jej dokładne sprawdzenie w celu stwierdzenia, czy nie doszło do mechanicznych uszkodzeń podczas transportu i w razie potrzeby o sporządzenie protokołu szkody, który znacznie uprości procedurę reklamacyjną.

2. Zwroty. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni od daty odebrania przesyłki.
Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Zwracany towar nie może być używany, musi posiadać oryginalne metki i oznaczenia oraz winien być zapakowany w bezpieczny sposób.
Sklep gwarantuje zwrot pełnej kwoty zamówienia. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Pieniądze zwracane są w 7 dni, w przypadku braku informacji na temat zwrotu lub wymiany, zwrot dokonany będzie w 3 dni robocze po otrzymaniu dodatkowych informacji od klienta. W przypadku braku informacji w odesłanej paczce, zwrot dokonany będzie po wyjaśnieniu sytuacji i nie przekroczy 14 dni roboczych.
W przypadku zwrotu w celu wymiany na inny produkt lub rozmiar prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres kontakt@yerbanot.com.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000r. (Dz. U. nr 22 poz.271).