REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YERBANOT.COM

Postanowienia Ogólne
1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy Marcin Banot BNTvideo reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części „Regulaminem”.

2. Właścicielem sklepu YERBANOT.COM jest firma Marcin Banot BNTvideo z siedzibą pod adresem ul. Kościelna 22/9, 41-600 Świętochłowice.

3. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością firmy Marcin Banot BNTvideo , lub Marcin Banot BNTvideo posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Procedura Składania Zamówień

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

5. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę Marcin Banot BNTvideo. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego złożeniu. W przypadku braku produktu znajdującego się na zamówieniu, klient zostanie poinformowany o tym fakcie i zostaną uzgodnione dodatkowe warunki co do sprzedaży produktu.

6. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych. Podane kwoty to ceny brutto.

7. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura . W przypadku zakupu na firmę podczas składania zamówienia prosimy o informację w miejscu notatka dla klienta.

8. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzać zmiany do momentu jego wysłania.

9. Obecnie, wszystkie zamówienia dostarczane są z pośrednictwem Poczty Polskiej oraz Inpost. Sklep posiada kilka form płatności. Warunki transakcji z wysyłką za granicę ustalane są indywidualnie.

Szczegółowe warunki nabycia towaru mogą być dodatkowo regulowane w opisie produktu.

Termin dostawy
Przewidywany czas realizacji zamówienia do 21 dni roboczych.

10. Dane osobowe zawarte w formularzach przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).Wypełniając formularz rejestracyjny klient poświadcza, iż wszystkie zawarte w nim dane są prawdziwe.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opisów towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzanie nowych towarów do oferty sklepu. W chwili złożenia zamówienia przez klienta cena podana przy towarze jest wiążąca i nie ulegnie zmianie. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

12. Każdemu zamówieniu zostanie przypisany unikalny numer. Numer ten jest przydatny w momencie chęci sprawdzenia stanu realizacji zamówienia, dokonania w nim zmian lub jego anulowania. W tym celu po zalogowaniu się na stronie sklepu należy kliknąć pole [moje zamówienia] . Zmiany i anulowanie zamówienia są możliwe jedynie wtedy kiedy zamówienie nie zaczęło być jeszcze realizowane. W momencie otrzymania przelewu przez firmę Marcin Banot BNTvideo, status zostaje zmieniony na „przygotowanie w toku”. Kolejną zmianą statusu jest to treść „wysłane” gdy paczka zostanie przesłana do klienta.